Norma określa skuteczną ochronę ręki przed gorącem i płomieniami pod kilkoma postaciami. Opis i zakres ochrony znajdziemy w grafice. Należy pamiętać, że pozytywny wynik testu gwarantuje co najmniej 15 sekundową ochronę dla danego wariantu. 

Gdy w miejscu liczby znajdziemy X oznacza, to że test w danym zakresie nie był przeprowadzony, 0 oznacza, że rękawica nie spełnia najniższego poziomu skuteczności dla danego zagrożenia.