RODO

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Jardo bhp Jasińska Dorota ul. C.O.P. 8A 27-400 Ostrowiec Św. NIP ;661-156-17-71
Przetwarzamy Pana/Pani dane w celach kontaktowych, marketingowych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W związku z tym przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO.