I. Dostawy realizowane przez sklep JARDOBHP.pl

  1. Odbiór osobisty - dostępne formy płatności: przedpłata, gotówka przy odbiorze, karta.

  2. Dostawa do domu - Ostrowiec i okolice - warunki dostawy: sprawdź

  3. Wysyłka UPS - dostępne formy płatności: przedpłata, gotówka przy odbiorze

II. Zwroty:

wersja do wydruku:

drugi wymagany dokument wymagany przy zwrocie

Dokument zwrotu/reklamacji* towaru

 

 

Nabywca

(Imię i nazwisko):.......................................................... .......................................................

(Miejscowość i data)

Adres:.......................................................................

......................................................................

Email: ......................................................................

 

Telefon kontaktowy: ................................................

 

Reklamowany towar: ...............................................

  

Przyczyna zwrotu:

(właściwe zaznaczyć)

 q towar posiada wadę

q dostawa niezgodna z zamówieniem

q zwrot towaru bez podania przyczyny (przysługuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru, towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z paragonem)

q inne

 

Proszę opisać wadę: 

...........................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................

Proszę o:

(właściwe zaznaczyć)

q wymianę towaru na wolny od wad

q wymianę towaru na inny towar

(proszę podać nazwę towaru): ...............................................................................

q zwrot gotówki na konto:

 

...............................................................................................................................

 

Uwagi:

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

 

 

.................................................

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

 

Zwrot towaru: 

 

Masz na to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu 

 

od umowy.(dotyczy konsumentów)

 

Kupujący musi złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu. W dowolnej 

 

formie ( pisemna ,telefoniczna, e mail).

 

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli:

 

otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego 

 

towaru;

 

rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można 

 

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 

 

otwarte po dostarczeniu;

 

zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

                              zawartej na odległość

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

 

przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję 

 

od umowy....................................................................................... nr. ................

 

zawartej dnia............................... w........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: 

 

...................................................)...

 

na konto nr.............................................................................................................

 

 Zwracam, w stanie 

 

niezmienionym..........................................................................

 

otrzymany dnia.......................................................................................................

 

nazwa sklepu internetowego/ nick 

 

sprzedającego.........................................................................................................

 

nick z allegro z którego dokonałem zakupu/nick (czyli Państwa nick z 

 

allegro)..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ...............................

 

                                                                                              podpis konsumenta